Transparentní pravidelně aktualizovaný přehled probraného učiva v hodinách angličtiny ve všech ročnících základní školy.