Doplňkové volby do Školské rady 2021

09.09.2021

Ředitelka Základní školy Doloplazy, okr. Olomouc, p. o. vyhlašuje doplňkové volby do Školské rady

Volit se bude zástupce rodičů na dobu jednoho roku (do termínu řádných voleb). 

Žádáme tímto rodiče, aby navrhli vhodného kandidáta a to písemně do 15. 9. 2021 třídnímu učiteli.