Informace pro případ výskytu COVID-19

05.09.2020

Vážení rodiče, v minulých dnech jste obdrželi dokument s následujícícm textem. Žádáme vás uctivě o pozorné přečtení, podepsání a navrácení.


Pokud se v naší škole objeví podezření na výskyt nákazy COVID-19, zaměstnanci postupují v následujících krocích v souladu s nařízením MŠMT, MZd i KHS:

  • Zaměstnanci školy v rámci bezpečnosti sledují možné příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
  • je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné postupovat následovně:
  • Příznaky jsou viditelné již při příchodu dítěte do školy, (dítě přišlo se zákonným zástupem, rodičem): dítě nebude vpuštěno do budovy školy, odchází se svým zákonným zástupcem.
  • Příznaky jsou viditelné již při příchodu dítěte do školy, avšak dítě přišlo samo: zákonný zástupce je (telefonicky) informován o zdravotním stavu dítěte a o nutnosti rychlého vyzvednutí dítěte ve škole. Žák pobývá v izolaci až do odchodu ze školy, tj. vyzvednutí zákonným zástupcem.
  • Příznaky jsou viditelné již při příchodu dítěte do školy, avšak zákonný zástupce není schopen dítě ze školy vyzvednout: dítěti je poskytnuta rouška a je umístěno do samostatné místnosti od ostatních žáků. Žák musí co nejdříve opustit budovu školy. Žák pobývá v izolaci až do odchodu ze školy, tj. vyzvednutí zákonným zástupcem.
  • Příznaky se vyskytnou v průběhu vyučování: dítěti je poskytnuta rouška a je umístěno do samostatné místnosti od ostatních žáků. Současně je zákonný zástupce informován (telefonicky) o zdravotním stavu dítěte. Žák musí co nejdříve opustit budovu školy. Žák pobývá v izolaci až do odchodu ze školy, tj. vyzvednutí zákonným zástupcem.
  • Ve všech případech škola informuje žáka a jeho zákonného zástupce o nutnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře.Ten rozhodne o dalším postupu.
  • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění či alergického onemocnění (tj. rýma, kašel), je dítěti umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od praktického lékaře (pediatra) o faktu, že dítě netrpí infekčním onemocněním.
  • Škola poskytuje vzdělávání distanční formou pouze tehdy, je-li znemožněna osobní přítomnost alespoň poloviny dětí jedné skupiny/třídy. Pokud tomu tak nebude, probíhá výuka prezenční formou, úkoly jsou dítěti v karanténě zasílány domluvenou formou.
  • Poznámka: dle lékařů je za normální teplotu obecně považována hodnota do 37°.