Jak zaplatit kroužek

19.09.2019

Vážení rodiče, v 1. pololetí se otevírají následující kroužky:

Každý kroužek se platí zvlášť. Částku za 1. pololetí uhraďte na číslo účtu 181598194/0300 nejpozději do 30. listopadu 2019. Při zadávání platby uveďte variabilní symbol kroužku a do poznámky napište jméno a příjmení dítěte. 

V případě kroužku keramiky se na účet platí jen částka 600,- Kč. Zbylých 200,- Kč na materiál se platí hotově paní uč. Zahrádkové, která kroužek keramiky vede. 

Kroužky začínají v týdnu od 23. září 2019.

Klavír bude probíhat pravděpodobně každou středu od 14:00 formou individuálních výukových hodin s panem učitelem Martinem Látalem z Hudební školy Martina Výtiska z Olomouce. Platební podmínky a harmonogram hodin na tel. č. 723 854 256 (p. Látal).

Kroužek atletiky škola nabídne od druhého pololetí.