Kalkulace stravného platná od 1. 6. 2022

05.05.2022

Z důvodu růstu cen potravin a pohonných hmot si Vás dovolujeme upozornit na změnu cen stravného pro všechny kategorie strávníků od 1. 6. 2022.

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku.

Prosíme strávníky platící INKASEM, aby si zkontrolovali výši povoleného limitu z důvodu navýšení ceny stravného.


V Doloplazích 5. 5. 2022

Mgr. Kateřina Samojlovičová

ředitelka školy