Nástup dětí 3. až 5. ročníku

29.11.2020

Dle nařízení MŠMT je nutné dodržet homogenitu skupin žáků, proto je nezbytné zabránit kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd a dodržovat časový harmonogram nástupu dětí do školy. Děti budou přicházet postupně v následujícím časovém rozpětí:

  • 1. třída - 7:40 - 7:50
  • 2. třída - 7:55 - 8:05
  • 4. třída - 8:10 - 8:20
  • 3. třída - 8:25 - 8:35
  • 5. třída - 8:40 - 8:50

Prosíme rodiče, aby děti tyto časy dodržovaly.

V návaznosti na časový posun začátku vyučování pro jednotlivé třídy se posouvá i jeho ukončení.

Obědy jsou zajištěny podle přihlášek ze září. 

Školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu. U starších žáků žádáme o zvážení pobytu v ranní družině.

Kroužky jsou až do odvolání zrušeny.