Provoz školy od 18. listopadu 2020

12.11.2020

Provoz školy:

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.


 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • V případě potřeby po domluvě s třídním učitelem lze využít i individuální konzultace učitele s 1 žákem přímo ve škole.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Příchod pro žáky 1. ročníku v 7:40-7:50
 • Příchod pro žáky 2. ročníku v 8:00-8:10

—

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné počítat s výměnou roušky co 2 hodiny.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.


 • Provoz školní družiny je zajištěn pro obě třídy (zvlášť)
 • Provoz ranní družiny je od 6:30 do začátku vyučování také pro obě třídy


Školní stravování:

 • Zařízení školního stravování je v provozu.
 • Ve školní jídelně se mohou osobně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 • Objednání stravy pro 1. a 2. třídu bude podle přihlášek ze září.
 • Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u předního vchodu do školy.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci, kteří jsou na distančním vzdělávání, mohou odebírat stravu do jídlonosičů a to od 11:00 do 11:30 po zazvonění u předního vchodu do školy.
 • Rodiče žáků 3. - 5. třídy, kteří budou mít zájem o obědy mimo školu, se nahlásí telefonicky paní Strejčkové do pondělí 16. listopadu 2020 do 10:00.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.