Světový den porozumění autismu

02.04.2021

2. duben

je Světový den porozumění autismu. A proto jsme se s dětmi oblékli do modrých triček, abychom se přidali k osvětě. 

Proč modrá barva? Osoby s autismem mají obtíže ve třech hlavních oblastech - v komunikaci, v představivosti a v sociálních kontaktech . A jelikož je barvou komunikace právě modrá, stala se symbolem tohoto dne. 

I v řadách našich žáků jsou děti, které mají s autismem vlastní zkušenosti a snažíme se je nejen plnohodnotně začlenit do našeho vzdělávacího programu, ale také tvořit a prohlubovat vzájemná přátelství. 

Všem, kteří se zapojili do tohoto projektu děkujeme .