od 25. května 2020 mohou Vaše děti navštěvovat naši školu za dodržení epidemiologických pravidel, o kterých jsme Vás již informovali.

Ředitelka Základní školy Doloplazy, okres Olomouc, příspěvkové organizace podle §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledky řízení - žádosti zákonných zástupců o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který...