Individuální vzdělávání

5. dubna od 14:00 do 18:00

6. dubna od 9:00 do 11:00

Zápis do 1. třídy

14. a 16. června

Přezkušování žáků IV