VU3V

Co je na Univerzitě 3. věku nového?

VU3V dále pokračuje v KS Doloplazy - to je v naší škole. 17 studujících se pravidelně scházelo a absolvovalo zimní semestr s tématikou "Arménie blízká i vzdálená". Všichni splnili podmínky k ukončení semestru, vykonali zkoušky i závěrečný test a v únoru je bude čekat slavnostní předání certifikátů. Za dveřmi je už semestr letní a s ním téma "Buddhistické umění Indie". Pokud jste v důchodovém věku a chcete se mezi naše studenty připojit, teď je ta správná chvíle. 

Kontaktujte mne - napište mi na e-mail zsdoloplazy.jana.chalupova@email.cz

Všechny nové účastníky rádi přivítáme, zaučíme.  

Krásný zimní čas všem

Tutor KS Doloplazy Mgr. Jana Chalupová


Virtuální Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností  "dobra" v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.

VU3V poskytuje všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání a je jednou z forem Celoživotního vzdělávání organizované Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

V ZŠ Doloplazy konzultační středisko VU3V pracuje od r. 2013 a nabízí účast všem seniorům z okolí v různých oborech.