VU3V

VU3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují "bio-psycho-sociální" rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. 

U nás - v Doloplazích probíhá toto studium (VU3V) v ZŠ každých 14 dní v pondělí od 15 hodin. Studenti si volí z témat nabízených univerzitou. Po společném setkání následuje i další program, který je dobrovolný. Schůzky jsou příjemným zpestřením dne, jsou to chvíle, které si zpříjemňujeme popíjením lahodných nápojů a něčím na zub. Spojit příjemné s užitečným se nám opravdu daří. V současnosti studuje letní semestr 17 účastníků. Zabýváme se jedním z vybraných témat "Buddhistické umění v Indii". V zimním semestru to bylo téma "Arménie blízká i vzdálená". 

Zaujalo vás to? Již nyní probíhá přihlašování na nový zimní semestr. Připojte se k nám .

Více informací o tomto způsobu studia se můžete dočíst a dozvědět na webu www.e-senior.czu.cz. 

Anebo přímo u tutora VU3V na naší škole - Mgr. Jany Chalupové, která v současnosti ve škole vyučuje 1.třídu. Oslovit ji můžete na emailu zsdoloplazy.jana.chalupova@email.cz, kde je možno si domluvit i společný hovor či osobní setkání.

Těšíme se na případné další zájemce