Školní družina

Denní režim


6:30 - 7:45

 • ranní družina
 • stolní hry, četba, volná hra


11:40 - 13:00 

 • hygiena, oběd

 • po obědě předávání žáků do ŠD a předávání žáků rodičů

 • četba na pokračování, společenské, odpočinkové a tvůrčí hry, soutěže, kresba

 • předání žáků do jednotlivých oddělení ŠD: 1. oddělení (PhDr. Karel Chalupa), 2. oddělení (vych. Ilona Zlámalová)


13:00 - 15:00 

 • rekreační činnosti - stolní hry, poslech hudby, tanec, sportovní hry, hry na hřišti, pobyt venku

 • odpočinkové činnosti – kresba (omalovánky, mandaly aj.), skládanky a stavebnice (zaměřené na jemnou motoriku)

 • zařazeny také hry paměťové, početní, postřehové a zaměřené na odhad v rámci přípravy na vyučování

 • zájmové činnosti dle týdenní skladby zaměstnání

 • volná hra – hry dle vlastního výběru

 • vše přizpůsobeno rozvrhu školních kroužků a školního rozvrhu dětí


15:00 - 16:00 

 • sloučení 1. a 2. oddělení

 • odchody dětí dle zápisního lístku

 • svačina

 • volná hra - stolní hry, krátkodobé a tvůrčí hry související s přípravou na vyučování