Ředitelka ZŠ Doloplazy, příspěvkové organizace podle §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledky řízení - žádosti zákonných zástupců o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který vzešel ze zápisu do 1....

od příštího týdne se na vaše žádosti v omezeném režimu znovu otevírá provoz ranní družiny pro děti 1. a 2. třídy, které nutně družinu potřebují. Protože se děti musí testovat, nebude družina otevřena žádné pondělí a čtvrtek. V ostatní dny - úterý, středa, pátek - bude ranní družina otevřena od 6:30.