Naše škola využila v rámci Výzvy č. 02_18_063 - Šablony II možnost zakoupit deset mobilních zařízení. Šablona "Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ" je jedna ze dvou výjimek, která umožňuje v rámci výzvy zakoupit do školy nějaké vybavení. Výzva je totiž zaměřena primárně na aktivity.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Nabídka kroužků, kterou děti dostaly na závěr pátečního vyučování, slouží jako přehled a předběžná přihláška. Zde na webových stránkách najdete aktualizovanou verzi, kde je upraveno číselné označení kroužků a doplněn jeden IT kroužek. Závazná přihláška bude k dispozici v týdnu od 16. září po schůzce s paní účetní, kdy doladíme formu placení...