Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

vzhledem ke zpřísnění epidemiologických opatření a zvýšenému výskytu nemoci covid-19 vás chceme informovat o novinkách platících pro naši školu od čtvrtku 25. února 2021: