Vážení rodiče, v minulých dnech jste obdrželi dokument s následujícícm textem. Žádáme vás uctivě o pozorné přečtení, podepsání a navrácení.

letošní školní rok bude zahájen v úterý 1. září ve vašich třídách s vašimi třídními učiteli. Sejdeme se v 8 hodin. S sebou si přineste přezůvky. Prosíme rodiče starších žáků, aby v rámci protiepidemiologických opatření nevstupovali do budovy školy.