Školní psycholog

Školní psycholog a jeho působení na škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Na naší škole psycholog spolupracuje s učiteli, jeho snaha je vytvářet podmínky pro úspěch dětí ve škole. Poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v mimořádně náročné situaci. Provádí opatření pro posílení pozitivní atmosféry ve škole. Zjišťuje sociální klima ve třídách a vztah žáků k vyučujícím či předmětům. Poskytuje poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. Rodiče, kteří cítí potřebu, mohou po telefonické domluvě také využít jeho služeb.


Ve škole je přítomen

ve čtvrtek od 8:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 16:00 hod.

v pátek od 8:00 hod. - 10:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod - 16:00 hod.