Plán akcí 2021/22

1. září 

8:00 - 8:45

od 8:00

10:00 - 11:00

od 11:00


Zahájení nového školního roku ve třídách

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

Schůzka rodičů a žáků IV (2. třída)

Pedagogická rada

9. září                                                             od 17:00

                                                                       od 17:30

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

Účast nutná, roušky povinné!

18. září

5. října

Začátek zimního semestru VU3V ZŠ Doloplazy

28. října

Státní svátek 

27. - 29. října

Podzimní prázdniny 

Pěstitelská soutěž 

15. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

17. listopadu

Státní svátek

23. - 25. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

27. listopadu

Vánoční dílny (SRPŠ)

Sběr papíru a plechovak

Odvoz kontejneru od školy

13. prosince

Vánoce na dědině, Rožnov pod Radhoštěm

17. prosince

Za humny je les  (projektové dopoledne, 1. a 2. třída)

21. prosince

Soutěžní dopoledne

22. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

1. - 30. ledna

Třídní kola recitační soutěže

6. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

14. ledna

Ve včelím úlu (projektové dopoledne,  1. a 5. třída)

14. a 16. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

24. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

31. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

Předávání pololetního vysvědčení  (ve škole)

4. února

Pololetní prázdniny

11. února

Bylinkový košík (projektové dopoledne, 3., 4. a 2. třída)

21. - 27. února

Jarní prázdniny

Mobilní dopravní hřiště

Zahájení plaveckého výcviku (2. - 4. třída)

březen

 Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (Přáslavice)

do 7. dubna

Sběr papíru

8. dubna

Odvoz kontejneru od školy

8. - 9. dubna

Zápis do 1. třídy

 9. dubna

Jarní dílničky  (SRPŠ)

14. dubna 

Velikonoční prázdniny

15. dubna

Státní svátek

18. dubna 

Velikonoční pondělí

25. dubna 

Pedagogická rada od 13:00

26. - 28. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

   Aranžérská soutěž

květen

Štafetový pohár

OVOV

1. června

Den dětí

2. června                                                      od 17:00

 Konzultace rodičů k pololetním známkám

10. a 12. června

Přezkušování žáků IV

16. června                                             17:00 - 17:30

                                                                  17:30 - 18:00

Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ

 a Školské rady

20. června

Kvaky kvak, jde sem čáp (projektové dopoledne, 3., 4. a 5. třída)

22. června

Pedagogická rada od 13:00

24. června

  Zahradní slavnost

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června

Závěrečná pedagogická rada od 13:00

Školní výlet

   Sportovní hry Mikroregion Bystřička

T-mobile olympijský běh

Atletická soutěž Velký Újezd