Plán akcí

2. září v 8:00

         od 9:00


         od 11:00

Zahájení nového školního roku (KD Doloplazy)

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

Schůzka rodičů a žáků IV (třída 5. A)

Pedagogická rada

5. září od 17:00

            od 17:15

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

4. - 6. září

Republikové finále OVOV

9. a 11. září

Centrum Semafor Olomouc (dopravní hřiště), 

4. a 5. B tř., průkaz cyklisty

20. září

Projektová výuka - Od zrníčka k bochníku 

(4. tř., 5.A, 5.B)

21. září

1. října

Začátek zimního semestru VU3V ZŠ Doloplazy 

2. října

Moravské divadlo v Olomouci - Noc na Karlštejně (5.A)

3. října

Pěstitelská soutěž 

3. října

Začátek zimního semestru VU3V KÚ Olomouc 

23. října

OVOV Tršice

24. října

Projektové dopoledne - Den české státnosti

25. října

Výlet - Malý svět techniky Ostrava (2. a 3. tř.)

28. října

Státní svátek 

29. - 30. října

Podzimní prázdniny 

4. - 14. listopadu

Sběr papíru a plechovek

15. listopadu 

Odvoz kontejneru od školy

18. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

19. - 21. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

29. listopadu 

Projektová výuka - Bylinkový košík (2. a 3. tř., 5.A)

30. listopadu od 14:00

Vánoční dílny (SRPŠ)

6. prosince 

Projektová výuka - Bylinkový košík (2., 3., 4. tř., 5.B)

11. prosince

Česko zpívá koledy

18. prosince

Vánoce na hradě Šternberk (školní výlet)

20. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Vánoční prázdniny

8. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

9. ledna

Moravské divadlo v Olomouci - Tarzan (5.B)

17. a 19. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

24. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

30. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

31. ledna

Pololetní prázdniny

3. - 9. února

Jarní prázdniny

20. února

Mobilní dopravní hřiště

28. února

Mobilní planetárium

26. března

ZRUŠENO Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (Přáslavice)

27. března

ZRUŠENO     Noc s Andersenem

1. - 30. dubna

Zápis do 1. třídy (elektronicky)

9. dubna 

Velikonoční prázdniny

10. dubna

Státní svátek

13. dubna 

Velikonoční pondělí

17. dubna

        ZRUŠENO Projektová výuka - Život jako v úle (1., 2., 3. tř.)

24. dubna

ZRUŠENO Projektová výuka - Kvaky kvak (3., 4. tř., 5.A a 5.B) 

duben

  ZRUŠENO   Aranžérská soutěž

27. dubna od 13:00

Pedagogická rada

27. - 29. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

duben

ZRUŠENO  Štafetový pohár, Olomouc

1. května a 8. května

Státní svátek

květen

ZRUŠENO Sběr papíru (SRPŠ), 

květen

ZRUŠENO kontejneru od školy 

květen

ZRUŠENO  Projektový den Památky Hané

květen

  ZRUŠENO   Výlet do Prahy (5. ročník)

1. června

Den dětí

3. června, 17:00 - 18:00

ZRUŠENO Konzultace rodičů k pololetním známkám

6. června

ZRUŠENO   Sportovní hry Mikroregion Bystřička

12. a 14. června

Přezkušování žáků IV

16. června

Focení

17. června od 17:00

                  od 18:00

ZRUŠENO   Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ a Školské rady

19. června

ZRUŠENO   Zahradní slavnost

24. června od 13 hod.

Pedagogická rada

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června od 13 hod.

Závěrečná pedagogická rada