Plán akcí 2023/24

Aktualizujeme...

4. září

9:00 - 9:45  - Zahájení nového školního roku na sále KD v Doloplazích

od 10.00 - Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

10:00 - 11:00 - možnost vyzvednutí učebnic

od 11:00 - Pedagogická rada

12. září

10:55 - 12:35 - ˇŠkola v pohybu (2. třída)

14. září

od 16:30 - Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

23. září

Podzimní bazárek (SRPŠ)

22. září

10:00 - 11:40 - ˇŠkola v pohybu (1. třída)

28. září 

Den otevřených dveří

29. září

Projektový den k výročí 790 let od založení obce

4. října

Zahájení výuky VU3V

26. - 27. října

Podzimní prázdniny 

28. října

Státní svátek 

20. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

17. listopadu

Státní svátek

21. - 23. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

2. prosince

Vánoční dílny (SRPŠ)

5. prosince

Mikuláš ve škole

8. prosince

Vánoce s poutníky, kino Metropol (1. - 3.  třída)

13. prosince

22. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Vánoční prázdniny

Moravské divadlo Olomouc (4. a 5. třída)

1. - 30. ledna

Třídní kola recitační přehlídky

11. ledna

od 17:00 - Konzultace pro rodiče k pololetním známkám

12. a 13. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

23. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

31. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační přehlídky (KD Doloplazy)

Předávání pololetního vysvědčení  (ve škole)

1. února

Mobilní dopravní hřiště

2. února

Pololetní prázdniny

24. února

Jarní bazárek (SRPŠ)

4. - 10. března

Jarní prázdniny

23. března

Jarní dílničky (SRPŠ)

28. března

Velikonoční prázdniny

29. března

Státní svátek

1. dubna

Velikonoční pondělí

19. - 20. dubna

Zápis do 1. třídy

22. dubna 

Pedagogická rada od 13:00

23. - 25. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

   Aranžérská soutěž

Štafetový běh Olomouc

ZŠ Tršice, 5. třída

1. května

Státní svátek

8. května

Státní svátek

31. května

Den dětí

Sběr papíru

6. června

 od 16:30 - Konzultace rodičů k pololetním známkám

14. a 15. června

Přezkušování žáků IV

20. června

od 17:00 - Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ a Školské rady

22. června

  Zahradní slavnost

24. června

od 13:00 - Pedagogická rada

27. června

Sportovní dopoledne

28. června

Vysvědčení, konec školního roku

28. června

od 13:00 - Závěrečná pedagogická rada

Mikroregion Bystřička, Velká Bystřice

Focení

Školní výlet