Plán akcí 2021/22

1. září 

8:00 - 8:45

od 8:00

10:00 - 11:00

od 11:00


Zahájení nového školního roku ve třídách

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

Schůzka rodičů a žáků IV (2. třída)

Pedagogická rada

9. září                                                             od 17:00

                                                                       od 17:30

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

Účast nutná, roušky povinné!

18. září

5. října

Začátek zimního semestru VU3V ZŠ Doloplazy

28. října

Státní svátek 

27. - 29. října

Podzimní prázdniny 

Pěstitelská soutěž 

15. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

17. listopadu

Státní svátek

23. - 25. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

27. listopadu

Vánoční dílny (SRPŠ)

Sběr papíru a plechovak

Odvoz kontejneru od školy

13. prosince

Vánoce na dědině, Rožnov pod Radhoštěm

17. prosince

Za humny je les  (projektové dopoledne, 1. a 2. třída)

21. prosince

Soutěžní dopoledne

22. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

1. - 30. ledna

Třídní kola recitační soutěže

6. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

14. ledna

Ve včelím úlu (projektové dopoledne,  1. a 5. třída)

14. a 16. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

24. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

31. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

Předávání pololetního vysvědčení  (ve škole)

4. února

Pololetní prázdniny

11. února

Bylinkový košík (projektové dopoledne, 3., 4. a 2. třída)

21. - 27. února

Jarní prázdniny

Mobilní dopravní hřiště

Zahájení plaveckého výcviku (2. - 4. třída)

březen

 Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (Přáslavice)

do 7. dubna

Sběr papíru

8. dubna

Odvoz kontejneru od školy

8. - 9. dubna

Zápis do 1. třídy

 9. dubna

Jarní dílničky  (SRPŠ)

14. dubna 

Velikonoční prázdniny

15. dubna

Státní svátek

18. dubna 

Velikonoční pondělí

25. dubna 

Pedagogická rada od 13:00

26. - 28. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

   Aranžérská soutěž

květen

1. června

Den dětí

2. června                                                      od 17:00

 Konzultace rodičů k pololetním známkám

10. a 12. června

Přezkušování žáků IV

16. června

   Sportovní hry Mikroregion Bystřička

16. června                                             17:00 - 17:30

                                                                  17:30 - 18:00

Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ

 a Školské rady

20. června

Kvaky kvak, jde sem čáp (projektové dopoledne, 3., 4. a 5. třída)

22. června

Výlet Modrá

23. června

Zubní hygiena, přednáška pro děti

24. června

  Zahradní slavnost

29. června

Výlet Velký svět techniky Ostrava

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června

Závěrečná pedagogická rada od 13:00