Plán akcí 2022/23

1. září 

8:00 - 8:45

od 9:00 

9:00 - 10:00

od 10:00


Zahájení nového školního roku na sále KD v Doloplazích

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

možnost vyzvednutí učebnic

Pedagogická rada

2. září

Sportovní dopoledne u příležitosti slavnostního otevření nového hřiště

8. září                                                     od 15:00

Schůzka zájemců o VU3V

8. září                                                            od 17:00

                                                                       od 17:30

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

14. září

Zahájení plaveckého výcviku (3. - 5. třída)

17. září

Podzimní bazárek (SRPŠ)

29. září

Zahájení výuky VU3V 

26. - 27. října

Podzimní prázdniny 

28. října

Státní svátek 

15. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

16. listopadu

Projektové dopoledne Zvířecí obludky (pavouci)

17. listopadu

Státní svátek

18. listopadu

Mobilní planetárium

22. - 24. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

26. listopadu od 14:00

Vánoční dílny (SRPŠ)

Sběr papíru

Odvoz kontejneru od školy

6. prosince

Vánoce na dědině, Rožnov pod Radhoštěm

7. prosince

8. prosince

Moravské divadlo Olomouc, 

pohádkové miniopery Šípková Růženka, Budulínek a Karkulka

21. prosince

Soutěžní dopoledne

22. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Vánoční prázdniny

1. - 30. ledna

Třídní kola recitační soutěže

5. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

13. a 14. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

23. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

31. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

Předávání pololetního vysvědčení  (ve škole)

3. února

Pololetní prázdniny

11. února

Bylinkový košík (projektové dopoledne, 3., 4. a 2. třída)

27. 2. - 5. 3.

Jarní prázdniny

Mobilní dopravní hřiště

11. března

Jarní bazárek (SRPŠ)

25. března

Jarní dílničky (SRPŠ)

 Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (Přáslavice)

duben

Sběr papíru

Odvoz kontejneru od školy

14. - 15. dubna

Zápis do 1. třídy

6. dubna 

Velikonoční prázdniny

7. dubna

Státní svátek

10. dubna 

Velikonoční pondělí

24. dubna 

Pedagogická rada od 13:00

25. - 27. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

   Aranžérská soutěž

1. května

Státní svátek

8. května

Státní svátek

1. června

Den dětí

8. června                                               od 17:00

 Konzultace rodičů k pololetním známkám

9. a 10. června

Přezkušování žáků IV

   Sportovní hry Mikroregion Bystřička

22. června                                             od 17:00

                                                                  17:30 - 18:00

Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ

 a Školské rady

Školní výlet - Krásná Morava

16. června

  Zahradní slavnost

26. června

Pedagogická rada od 13:00

29. června

Sportovní dopoledne

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června

Závěrečná pedagogická rada od 13:00