Plán akcí

6. března

Školní výlet do Pevnosti poznání

11. - 17.3. 2019

Jarní prázdniny

26. března

Konec výuky plavání

27. března

Recitační soutěž, okres. kolo - DDM Olomouc

29. března

5. dubna od 14:00 do 18:00

6. dubna od 9:00 do 11:00

Zápis do 1. třídy

18. - 19. dubna 

Velikonoční prázdniny

22. dubna 

Velikonoční pondělí

24. dubna

Aranžérská soutěž

29. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

30. dubna

Štafetový pohár, Olomouc

1. května a 8. května

Státní svátek

13. - 23. května, 24. května

Sběr papíru (SRPŠ), 

24. května

Odvoz kontejneru od školy 

3. června, 17:00 - 18:00

Konzultace rodičů k pololetním známkám

6. června

Sportovní hry Mikroregion Bystřička

14. a 16. června

Přezkušování žáků IV

15. června

Školní akademie

20. června od 17:00

Společné setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ a Školské rady

21. června

Závěrečný florbalový turnaj

24. června od 13 hod.

Pedagogická rada

25. - 26. června

Centrum Semafor Olomouc (dopravní hřiště), 4.A, průkaz cyklisty

28. června

Vysvědčení, konec školního roku

28. června od 13 hod.

Závěrečná pedagogická rada

9. a 11. září 2019

Centrum Semafor Olomouc (dopravní hřiště), 4.B a 5. tř., průkaz cyklisty