Plán akcí 2020/21

1. září v 8:00

         od 8:30


         od 11:00

Zahájení nového školního roku ve třídách

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

Schůzka rodičů a žáků IV (2. třída)

Pedagogická rada

10. září od 17:00

            od 17:15

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

Účast nutná, roušky povinné!

17. září

Zemské kolo floristické soutěže v aranžování květin

19. září

29. září

Začátek zimního semestru VU3V ZŠ Doloplazy 

3. října

Začátek zimního semestru VU3V KÚ Olomouc 

28. října

Státní svátek 

29. - 30. října

Podzimní prázdniny 

Pěstitelská soutěž 

2. - 5. listopadu

Sběr papíru

6. listopadu v 7:00

Odvoz kontejneru od školy

17. listopadu

Státní svátek

18. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

24. - 26. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

Vánoční dílny (SRPŠ)

9. prosince

21. prosince

Soutěžní dopoledne

22. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Vánoční prázdniny

7. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

15. a 17. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

20. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

28. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

Předávání pololetního vysvědčení  (ve škole)

29. ledna

Pololetní prázdniny

8. - 14. února

Jarní prázdniny

březen

 Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (Přáslavice)

Jarní bazárek (SRPŠ)

4. března

Dopravní hřiště (3. a 4. třída), 8:00 - 12:00 hod.

1. - 30. dubna

Zápis do 1. třídy - zapis@zsdoloplazy.cz

elektronicky

1. dubna 

Velikonoční prázdniny

2. dubna

Státní svátek

5. dubna 

Velikonoční pondělí

26. dubna od 13:00

Pedagogická rada

27. - 29. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

Velikonoční dílny  (SRPŠ)

   Aranžérská soutěž

květen

 Sběr papíru (SRPŠ), 

Odvoz kontejneru od školy 

  Projektový den Památky Hané

Štafetový pohár

OVOV

1. června

Den dětí

3. června od 17:00

 Konzultace rodičů k pololetním známkám

11. a 13. června

Přezkušování žáků IV

15. června

Školní výlet Macocha

17. června 17:00 - 17:20

                    17:20 - 18:00

  Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ a Školské rady

Individuální konzultace s třídním učitelem dle potřeby

25. června

  Zahradní slavnost

23. června od 13 hod.

Pedagogická rada

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června od 13 hod.

Závěrečná pedagogická rada

   Sportovní hry Mikroregion Bystřička

T-mobile olympijský běh

Atletická soutěž Velký Újezd