Plán akcí 2022/23

1. září 

8:00 - 8:45

od 9:00 

9:00 - 10:00

od 10:00


Zahájení nového školního roku na sále KD v Doloplazích

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

možnost vyzvednutí učebnic

Pedagogická rada

2. září

Sportovní dopoledne u příležitosti slavnostního otevření nového hřiště

8. září                                                     od 15:00

Schůzka zájemců o VU3V

8. září                                                            od 17:00

                                                                       od 17:30

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

14. září

Zahájení plaveckého výcviku (3. - 5. třída)

17. září

Podzimní bazárek (SRPŠ)

29. září

Zahájení výuky VU3V 

26. - 27. října

Podzimní prázdniny 

28. října

Státní svátek 

15. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

16. listopadu

Projektové dopoledne Zvířecí obludky (pavouci)

17. listopadu

Státní svátek

18. listopadu

Mobilní planetárium

22. - 24. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

26. listopadu od 14:00

Vánoční dílny (SRPŠ)

Sběr papíru

Odvoz kontejneru od školy

6. prosince

Vánoce na dědině, Rožnov pod Radhoštěm

7. prosince

8. prosince

Moravské divadlo Olomouc, 

pohádkové miniopery Šípková Růženka, Budulínek a Karkulka

21. prosince

Soutěžní dopoledne

22. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Vánoční prázdniny

1. - 30. ledna

Třídní kola recitační soutěže

5. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

13. a 14. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

23. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

31. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

Předávání pololetního vysvědčení  (ve škole)

2. února

Mobilní dopravní hřiště

3. února

Pololetní prázdniny

27. 2. - 5. 3.

Jarní prázdniny

11. března

Jarní bazárek (SRPŠ)

25. března

Jarní dílničky (SRPŠ)

 Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (Přáslavice)

duben

Sběr papíru

Odvoz kontejneru od školy

6. dubna 

Velikonoční prázdniny

7. dubna

Státní svátek

10. dubna 

Velikonoční pondělí

14. - 15. dubna

Zápis do 1. třídy

24. dubna 

Pedagogická rada od 13:00

25. - 27. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

   Aranžérská soutěž

1. května

Státní svátek

8. května

Státní svátek

1. června

Den dětí

8. června                                               od 17:00

 Konzultace rodičů k pololetním známkám

9. a 10. června

Přezkušování žáků IV

   Sportovní hry Mikroregion Bystřička

22. června                                             od 17:00

                                                                  17:30 - 18:00

Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ

 a Školské rady

Školní výlet - Krásná Morava

16. června

  Zahradní slavnost

26. června

Pedagogická rada od 13:00

29. června

Sportovní dopoledne

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června

Závěrečná pedagogická rada od 13:00