Plán akcí

2. září v 8:00

         od 9:00


         od 11:00

Zahájení nového školního roku (KD Doloplazy)

Setkání rodičů a žáků 1. třídy (1. tř. a ŠD)

Schůzka rodičů a žáků IV (třída 5. A)

Pedagogická rada

5. září od 17:00

            od 17:15

Třídní schůzky (ve třídách)

Setkání pedagogů, SRPŠ a rodičů (jídelna)

4. - 6. září

Republikové finále OVOV

9. a 11. září

Centrum Semafor Olomouc (dopravní hřiště), 

4. a 5. B tř., průkaz cyklisty

20. září

Projektová výuka - Od zrníčka k bochníku 

(4. tř., 5.A, 5.B)

21. září

1. října

Začátek zimního semestru VU3V ZŠ Doloplazy 

3. října

Začátek zimního semestru VU3V KÚ Olomouc 

25. října

Výlet - Technické muzeum Ostrava (2. a 3. tř.)

28. října

Státní svátek 

29. - 30. října

Podzimní prázdniny 

říjen

Projektové dopoledne - Den české státnosti

říjen

Pěstitelská soutěž 

4. - 14. listopadu

Sběr papíru a plechovek

15. listopadu 

Odvoz kontejneru od školy

18. listopadu

Pedagogická rada 1. čtvrtletí od 13:00

19. - 21. listopadu

Konzultační třídní schůzky, žák - rodič - učitel

29. listopadu 

Projektová výuka - Bylinkový košík (2. a 3. tř., 5.A)

30. listopadu od 14:00

Vánoční dílny (SRPŠ)

6. prosince 

Projektová výuka - Bylinkový košík (2., 3., 4. tř., 5.B)

9. - 13. prosince 

(termín bude upřesněn)

Projektový den - Vánoce na dědině

(Rožnov pod Radhoštěm)

11. prosince

Česko zpívá koledy

prosinec

Vánoční dílny (SRPŠ)

20. prosince

Den třídy a třídního učitele

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Vánoční prázdniny

prosinec

Moravské divadlo (5.A a 5.B)

8. ledna

Konzultace pro rodiče k poletním známkám od 17:00

17. a 19. ledna

Pololetní zkoušení žáků IV

20. ledna 

Pedagogická rada od 13:00

30. ledna od 8:00 

Školní kolo recitační soutěže (KD Doloplazy)

31. ledna

Pololetní prázdniny

3. - 9. února

Jarní prázdniny

březen

Recitační soutěž, okres. kolo - DDM Olomouc

21. března

Jarní bazárek (SRPŠ)

27. března

3. dubna od 14:00 do 18:00

4. dubna od 9:00 do 11:00

Zápis do 1. třídy

duben

Velikonoční dílny (SRPŠ)

9. dubna 

Velikonoční prázdniny

10. dubna

Státní svátek

11. dubna od 15:00

Velikonoční dílny (SRPŠ)

13. dubna 

Velikonoční pondělí

17. dubna

Projektová výuka - Život jako v úle (1., 2., 3. tř.)

24. dubna

Projektová výuka - Kvaky kvak, jde sem čáp (3., 4. tř., 5.A a 5.B) 

duben

Aranžérská soutěž

27. dubna od 13:00

Pedagogická rada

28. dubna

Konzultační třídní schůzky, žák-rodič-učitel

duben

Štafetový pohár, Olomouc

1. května a 8. května

Státní svátek

květen

Sběr papíru (SRPŠ), 

květen

Odvoz kontejneru od školy 

květen

Projektový den Památky Hané

květen

Výlet do Prahy (5. ročník)

1. června

Den dětí

3. června, 17:00 - 18:00

Konzultace rodičů k pololetním známkám

6. června

Sportovní hry Mikroregion Bystřička

12. a 14. června

Přezkušování žáků IV

15. června

Školní akademie

17. června od 17:00

                  od 18:00

Společné třídní schůzky

Setkání rodičů, pedagogů, SRPŠ a Školské rady

19. června

Zahradní slavnost

24. června od 13 hod.

Pedagogická rada

30. června

Vysvědčení, konec školního roku

30. června od 13 hod.

Závěrečná pedagogická rada