Kroužky

Aktualizujeme...

Kytara

Mgr. Vanda Fabianová

+420 602 460 952

vanda.fabianova@zsdoloplazy.cz

Flétna

Mgr. Jindřich Večeřa

Te.: 608 769 534

Keramika

Mgr. Marie Zahrádková

+420 737 036 493

marie.zahradkova@zsdoloplazy.cz

Florbal

Pejzlová

Sportovní hry

Mgr. Hedvika Dutszaková

+420 732 802 179

hedi.dutszakova@doloplazy.cz

Zábavné mažoretky

K. Bláhová

Přírodní tvořivá dílnička

Li Procházková

+420 775 150 771

li.prochazkova@zsdoloplazy.cz