Sfumato

Speciální metodika výuky čtení a psaní "Sfumato - Splývavé čtení” se na naší škole učí od školního roku 2022/2023. Čtení s porozuměním je ukryto v rychlosti zpracování CNS. Dosud žádná metodika neumožnila dítěti volit své vlastní tempo učení čtení. 

Metodika "Sfumato" spadá do oblasti inkluzivního myšlení ("inkluzivní výchova a vzdělávání"), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň! Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří "půda" pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). 

Dítě musí projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat a barvit hlas při dodržování hygienických požadavků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat. Technický základ a intonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení hlásek (písmen). 

Více o metodice se můžete dozvědět na této adrese:

https://www.sfumato.cz/metodika-sfumato.html