Rozpis kroužků

Pondělí

Počítače pro začátečníky 3. -5. tř.

13:00 - 13:45

Kytara pokročilí *

13:00 - 13:45

Tanečně pohybový kroužek 1. - 3. tř.

13:00 - 14:00

Tanečně pohybový kroužek 4. - 5. tř.

14:00 - 15:00


Úterý

Flétna *

11:40 - 12:30

Atletika

14:30 - 15:30


Středa

Kytara pokročilí *

13:00 - 13:45

Kytara začátečníci *

13:45 - 14:30


Čtvrtek

Keramika 1. - 3. tř.

13:00 - 14:30 1x za 14 dní - lichý týden

Keramika 4. - 5. tř.

14:00 - 15:30 1x za 14 dní - sudý týden

Keramika dospělí

16:30 - 18:00 1x za 14 dní 

Dramatický kroužek 1. - 3. tř.

13:30 - 15:00 1x za sudý týden

Dramatický kroužek 4. - 5. tř.

13:30 - 15:00 1x za lichý týden 

Logopedie hrou *

11:50 - 12:35


Pátek

Florbal

podle rozvrhu trenéra