Kdo jsme

Mgr. Kateřina Samojlovičová

Ředitelka školy

+420 724 204 299

samoka@zsdoloplazy.cz

Mgr. Jana Chalupová

Třídní učitelka 1. třídy

+420 603 317 981

zsdoloplazy.jana.chalupova@email.cz

Mgr. Hedvika Dutszaková

Třídní učitelka 2. třídy

+420 732 802 179

dutshe@zsdoloplazy.cz

Mgr. Vanda Fabianová 

Třídní učitelka 3. třídy

+420 602 460 952

fabiva@zsdoloplazy.cz

Mgr. Marie Zahrádková

Třídní učitelka 4. třídy

+420 737 036 493

zahrma@zsdoloplazy.cz

Mgr. Pavla Šimečková

Třídní učitelka 5. třídy

+420 605 414 899

pavla-simeckova@seznam.cz

PhDr. Karel Chalupa

Školní psycholog

Vychovatel školní družiny (I. oddělení) a asistent pedagoga

+420 773 690 125

zsdoloplazy.karel.chalupa@email.cz

Ilona Zlámalová

Vychovatelka školní družiny (II. oddělení)

+420 604 656 714

zlamil@zsdoloplazy.cz

Li Procházková

Asistentka pedagoga

+420 775 150 771

zsdoloplazy.li.prochazkova@email.cz

Mirka Kvapilová

Asistentka pedagoga

kvapilova.mir@seznam.cz

Iva Květová

Asistentka pedagoga

ivakvetova@seznam.cz

Zdeňka Michalíková

Asistentka pedagoga

zdenda.michalikova@seznam.cz

Pavlína Grohmannová

Asistentka pedagoga

pavlina.groh@seznam.cz

Libuše Zdařilová

Asistentka pedagoga

Hana Hyžíková

Školnice

+420 732 203 904

hyziha@zsdoloplazy.cz

Ivana Strejčková

Vedoucí kuchyně

+420 737 501 536

streiv@zsdoloplazy.cz