Kdo jsme

Mgr. Kateřina Samojlovičová

Ředitelka školy

+420 724 204 299

katerina.samojlovicova@zsdoloplazy.cz

Mgr. Pavla Šimečková

Třídní učitelka 1. třídy

+420 605 414 899

pavla.simeckova@zsdoloplazy.cz

Mgr. Jana Chalupová

Třídní učitelka 2. třídy

+420 603 317 981

jana.chalupova@zsdoloplazy.cz

Mgr. Barbora Vojtěchovská

Třídní učitelka 3. třídy

+420 739 379 929

barbora.vojtechovska@zsdoloplazy.cz

Mgr. Vanda Fabianová 

Třídní učitelka 4. třídy

+420 602 460 952

vanda.fabianova@zsdoloplazy.cz

Mgr. Marie Zahrádková

Třídní učitelka 5. třídy

+420 737 036 493

marie.zahradkova@zsdoloplazy.cz

PhDr. Karel Chalupa

Školní psycholog

Vychovatel školní družiny (I. oddělení) a asistent pedagoga

+420 773 690 125

karel.chalupa@zsdoloplazy.cz

Ilona Zlámalová

Vychovatelka školní družiny (II. oddělení)

+420 604 656 714

ilona.zlamalova@zsdoloplazy.cz

Li Procházková

Asistentka pedagoga

+420 775 150 771

li.prochazkova@zsdoloplazy.cz

Mirka Kvapilová

Asistentka pedagoga

mirka.kvapilova@zsdoloplazy.cz

Iva Květová

Asistentka pedagoga

iva.kvetova@zsdoloplazy.cz

Zdeňka Michalíková

Asistentka pedagoga

zdenka.michalikova@zsdoloplazy.cz

Pavlína Grohmannová

Asistentka pedagoga

pavlina.grohmannova@zsdoloplazy.cz

Libuše Zdařilová

Asistentka pedagoga

Hana Hyžíková

Školnice

+420 732 203 904

hana.hyzikova@zsdoloplazy.cz

Jana Sofka

Asistentka pedagoga

jana.sofka@zsdoloplazy.cz

Ivana Strejčková

Vedoucí kuchyně

+420 737 501 536

ivana.strejckova@zsdoloplazy.cz