Projekty

Ovoce do škol

Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Z účasti v projektu plyne kromě využití dotovaného ovoce a zeleniny (1x měsíčně) povinnost doprovodných opatření, která podpoří efektivitu projektu a svou povahou povedou ke změnám stravovacích návyků. Jde především o tyto formy a metody práce: dny zdraví ve škole, soutěže, školní projekty, přednášky na téma zdraví.


Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

Realizace projektu, která probíhala po celý kalendářní rok 2015 stála, v souladu s naším plánem, na čtyřech navzájem propojených klíčových aktivitách:
a) DVPP většiny pedagogického sboru
b) Následné supervizi podporující učitelskou sebereflexi
c) Posílení obsahu třídnických hodin o vybraná témata etické výchovy
d) Podpora rodičů a žáků domácího vzdělávání na společných akcích učitelů, žáků a rodičů
Projekt směřoval k posílení metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí učitelů školy, posílení jejich výchovného stylu a tedy i další zlepšení sociálního klimatu ve škole. To učitelé ukazovali během následné supervize ve svých hodinách a při následných rozhovorech s lektorem. Zakomponování některých témat etické výchovy do třídnických hodin prokazují učitelé ve shromážděných příkladech dobré praxe. Fotografie z akcí pořádaných pro rodiče a žáky školy dokumentují snahu učitelů o podporu rodičů a žáků na společných akcích školy.


Rodiče vítáni

V 2. pololetí školního roku 2012/2013 vstoupila naše škola do projektu Rodiče vítáni. Hlavním cílem celorepublikového projektu je zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Spolupráce a komunikace s rodiči a také oboustranná vstřícnost a tolerance jsou opravdu důležitou součástí dobrého fungování školy. Proto je nám tento projekt sympatický a jeho myšlenky blízké.


Peníze školám

V roce 2010 se škola zapojila do projektu Peníze školám. Od 1. 9. 2010 jsme v rámci tohoto projektu realizovali projekt Zvyšování kvality. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Projekt byl zakončen v únoru 2013.