Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

03.05.2021

Ředitelka ZŠ Doloplazy, příspěvkové organizace podle §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledky řízení - žádosti zákonných zástupců o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který vzešel ze zápisu do 1. ročníku konaného ve dnech 1. 4. - 30. 4. 2021.