Volby do Školské rady

11.01.2023

Ředitelka ZŠ Doloplazy vyhlašuje volby do Školské rady na funkční období únor 2023 - únor 2025.

Do Školské rady se volí:

  • 1 zástupce zřizovatele - OÚ Doloplazy
  • 1 zástupce pedagogické ho sboru ( nelze volit ředitele školy)
  • 1 zástupce zákonných zástupců dětí

Volby proběhnou v souladu se zákonem § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Řádu voleb v průběhu měsíce ledna 2023, první termín voleb dne 18. ledna 2023.

S výsledky voleb budou všechny zúčastněné strany seznámeny nejpozději do 15. února 2023.


Mgr. Kateřina Samojlovičová

ředitelka školy