Zápis do I. třídy - POZOR, změna termínu!

29.02.2024

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, p. o. zve předškoláky na zápis do 1. třídy na školní rok 2024/25, který se bude konat v pátek 19. dubna 2024 v čase od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 do 11:00 hodin v budově školy.

KROKY K ZÁPISU:

1. KROK – ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Od 2. dubna do 10. dubna 2024 bude k dispozici elektronická přihláška, KTEROU JE NUTNÉ VYPLNIT pro registraci Vašeho dítěte k zápisu na ZŠ Doloplazy

/na Vámi uvedený email v přihlášce přijde kód, prostřednictvím kterého budete moci přihlášku zkontrolovat, opravit či vytisknout pro své potřeby/.

Ostatní dokumenty k zápisu budou připraveny k vyplnění a podepsání 19. až 20. dubna u zápisu ve škole pouze pro ty uchazeče o vzdělávání na naší škole, kteří v daném termínu (2. - 10. 4.) vyplní a odešlou elektronickou přihlášku!

2. KROK – ÚČAST PŘI ZÁPISU v daném termínu

Do školy s sebou přineste papuče, průkaz totožnosti (zákonného zástupce) a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce dítěte při zápisu obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole.