Zahájení školního roku 2020/21

26.08.2020

Vážení rodiče, milé děti,

letošní školní rok bude zahájen v úterý 1. září ve vašich třídách s vašimi třídními učiteli. Sejdeme se v 8 hodin. S sebou si přineste přezůvky. Prosíme rodiče starších žáků, aby v rámci protiepidemiologických opatření nevstupovali do budovy školy.

Prvňáčky s aktovkami a jejich rodiče přivítáme v šatně školy, odkud budeme pokračovat společně s paní učitelkou Mgr. Vandou Fabianovou do třídy. Po přivítání a objasnění všech organizačních záležitostí navštíví žáčci i školní družinu, kde se seznámí s paní vychovatelkou Ilonou Zlámalovou. 

První den školy nebude otevřená družina a nebudou se vydávat obědy.

Od středy 2.9. do pátku 4.9. budou jen 4 vyučovací hodiny. Družina a jídelna bude v provozu od 2. září.

Těší se

vaši učitelé a vychovatelé